گروه مارکا36's Projects Map

برای استعلام فرم زیر را تکمیل کنید.

گروه مارکا36's Projects

لیر 230,000
فروخته شد

آپارتمان لوکس یکخوابه با وسایل کامل

محله بالاتچیک

 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 65 مترمربع
لیر 340,000
فروش ویژه

آپارتمان لوکس یکخوابه واقع در مجتمع STÜDYO35

محله بالاتچیک

 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 65 مترمربع
لیر 225,000
فروخته شد ویژه

آپارتمان دوبلکس یکخوابه--با مستاجر اجاره1000 لیر

محله بالاتچیک

 • 1 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 95 مترمربع
لیر 5,250,000
فروش

آپارتمان سه خوابه در مجتمع فوق العاده لوکس

کارشیاکا،محله مصطفی کمال

 • 3 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 158 مترمربع
لیر 580,000
فروخته شد

آپارتمان 4 خوابه دوبلکس سوپرلوکس

نرگس

 • 4 اتاق خواب
 • 3 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 150 مترمربع
لیر 399,000
فروخته شد

آپارتمان 3 خوابه لوکس واقع در مجتمع

محله بالاتچیک

 • 3 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 130 مترمربع
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 55 مترمربع
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 65 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 91 مترمربع
لیر 420,000
فروش

آپارتمان 3 خوابه دارای اتاق خواب مستر

اوئور مومجو

 • 3 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 130 مترمربع
لیر 200,000
فروخته شد

آپارتمان یکخوابه دارای حیاط

ینی محله

 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 75 مترمربع
لیر 490,000
فروخته شد

آپارتمان 3 خوابه دارای اتاق خواب مستر

بلوار اردو

 • 3 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 110 مترمربع
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 50 مترمربع
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 75 مترمربع
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 65 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 100 مترمربع
لیر 515,000
فروش ویژه

آپارتمان 2 خوابه دارای 2 بالکن

شمیکلر

 • 2 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 105 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 100 مترمربع