• 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 55 مترمربع
5,250,000لیر
فروش

آپارتمان سه خوابه در مجتمع فوق العاده لوکس

کارشیاکا،محله مصطفی کمال

 • 3 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 158 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 100 مترمربع
515,000لیر
فروش ویژه

آپارتمان 2 خوابه دارای 2 بالکن

شمیکلر

 • 2 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 105 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 100 مترمربع
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 65 مترمربع
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 75 مترمربع
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 50 مترمربع
225,000لیر
فروخته شد ویژه

آپارتمان دوبلکس یکخوابه--با مستاجر اجاره1000 لیر

محله بالاتچیک

 • 1 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 95 مترمربع
490,000لیر
فروخته شد

آپارتمان 3 خوابه دارای اتاق خواب مستر

بلوار اردو

 • 3 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 110 مترمربع
200,000لیر
فروخته شد

آپارتمان یکخوابه دارای حیاط

ینی محله

 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 75 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
 • مترمربع 130 مترمربع